Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PMP - wyniki kolokwium z 27.01 - gr. 1 i 6 SNP

mgr Joanna Poprawska - 16 luty, 2018 - 21:19

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium przedstawiają się następująco:

293544 – 4,0
293568 – 3,5
294894 – 3,5
295176 - 2,0
289698 – 2,0
292536 – 3,0
290648 – 3,5
295999 – 2,0
288299 – 3,5
293113 – 3,5
293178 – 3,0
295599 – 3,5
267066 – 4,5
283948 – 5,0
296024 – 3,0
295958 – 4,5
288824 – 4,5
295601 – 5,0
292533 – 4,5
278051 – 4,0
292463 – 2,0
252616 – 4,5
293501 – 3,0
293561 – 3,0
281063 – 4,0
296366 – 3,0
289477 – 3,0
285668  - 2,0
271273 – 4,0
265896 – 3,5
288227 – 5,0
284280 – 5,0
290189 – 5,0
293517 – 3,0
295696 – 4,5
291024 – 4,0
263952 – 2,0
264662 – 2,0
265396 – 5,0
295624 – 4,5
293126 – 2,0
265181 – 4,5
288484 – 2,0
295705 – 2,0
291363 – 3,5
257678 – 4,5
292814 – 3,5
293544 – 4,0
293568 – 3,5
294894 – 3,5
295176 - 2,0
289698 – 2,0
292536 – 3,0
290648 – 3,5
295999 – 2,0
288299 – 3,5
293113 – 3,5
293178 – 3,0
295599 – 3,5
267066 – 4,5
283948 – 5,0
296024 – 3,0
295958 – 4,5
288824 – 4,5
295601 – 5,0
292533 – 4,5
278051 – 4,0
292463 – 2,0
252616 – 4,5
293501 – 3,0
293561 – 3,0
281063 – 4,0
296366 – 3,0
289477 – 3,0
285668  - 2,0
271273 – 4,0
265896 – 3,5
288227 – 5,0
284280 – 5,0
290189 – 5,0
293517 – 3,0
295696 – 4,5
291024 – 4,0
263952 – 2,0
264662 – 2,0
265396 – 5,0
295624 – 4,5
293126 – 2,0
265181 – 4,5
288484 – 2,0
295705 – 2,0
291363 – 3,5
257678 – 4,5
292814 – 3,5

Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną, zobowiązane są poprawić ocenę podczas pierwszych dwóch godzin konsultacyjnych w nowym semestrze. Dotyczy to również osób, które nie pisały kolokwium.

Pozdrawiam,
JP