Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 3, SNP I, I rok - 2 III 2018 r.

mgr Gabriel Muszak - 28 luty, 2018 - 20:32

Szanowni Państwo!
 
Na najbliższe ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się dnia 2 III br., bardzo proszę przygotować się z następujących zagadnień:

 1. Wybory,
 2. Funkcje wyborów,
 3. Rodzaje wyborów,
 4. Zasady prawa wyborczego (tzw. przymiotniki wyborcze),
 5. Zarządzenie wyborów (art. 98 Konstytucji RP),
 6. Określenie okręgów wyborczych i obwodów głosowania (art. 201 Kodeksu wyborczego),
 7. Dzień głosowania (rozdział 1 Kodeksu wyborczego),
 8. Głosowanie (art. 5, art. 41, art. 268 kodeksu wyborczego),
 9. Dodatkowe wymogi związane z przeprowadzaniem wyborów (art. 39-41 Kodeksu wyborczego),
 10. Protesty wyborcze (art. 82 Kodeksu wyborczego),
 11. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA (art. 4 Konstytucji RP),
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06
 13. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce,
 14. Referenda w polskim porządku prawnym (art. 90, 125, 170 i 235 Konstytucji RP, art. 2, 67 i 75 ustawy o referendum ogólnokrajowym).

 
 
Literatura podstawowa:
 

 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wrocław 2015 lub 2017,
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

 
Literatura uzupełniająca:
 

 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,
 • L. Garlicki (red.), Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Warszawa 2009,
 • M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016,
 • M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy i ich ochrony, Wrocław 2005,
 • M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszam na konsultacje.
 
Z wyrazami szacunku
Gabriel Muszak