Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 4, SSA I, I rok - 12 III 2018 r.

mgr Gabriel Muszak - 7 Marzec, 2018 - 19:18

​Szanowni Państwo!
 
Na najbliższe ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się dnia 12 III br., bardzo proszę o zaznajomienie się z podanymi artykułami oraz przygotowanie się z następujących zagadnień:

 • Art. 10 i 95 Konstytucji RP,
 • Art. 113 Konstytucji RP,
 • Art. 228 ust. 7 Konstytucji RP,
 • Art. 98 Konstytucji RP,
 • Art. 98 Konstytucji RP,
 • Autonomia parlamentarna,
 • Funkcjonowanie parlament,
 • Kancelaria Sejmu i Senatu.
 • Komisje,
 • Konwent Seniorów,
 • Marszałek Sejmu,
 • Modele drugiej izby parlamentu,
 • Modele stosunków między izbami,
 • Odwoływanie Marszałka i wicemarszałków (art. 10a Regulaminu Sejmu),
 • Organy wewnętrzne parlamentu,
 • Parlament,
 • Pojęcie kadencji,
 • Prezydium Sejmu,
 • Struktura parlamentu,
 • Wicemarszałkowie,
 • Zasada dwuizbowości,
 • Zasada permanencji,
 • Zasada sesyjności,
 • Zgromadzenie Narodowe,

 
 
Literatura podstawowa:
 

 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wrocław 2015 lub 2017,
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

 
Literatura uzupełniająca:
 

 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,
 • L. Garlicki (red.), Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Warszawa 2009,
 • M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016,

 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszam na konsultacje.
 
Z wyrazami szacunku
Gabriel Muszak