Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wprowadzenie do USOS ocen z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla grupy 1 SSE II rok

mgr Damian Dechnik - 28 Styczeń, 2015 - 21:49

Uprzejmie informuję, że dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 21:30 zostały wprowadzone do USOS oceny z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla grupy 1 SSE II rok. Osoby nr indeksu 262698, 265152, 264238, 247183, 260474 jeszcze nie uzyskały pozytywnej oceny z zaliczenia. Szczegółowe informacje nt. koniecznych do zaliczenia (najpóźniej na konsultacjach USOS) nieobecności, kartkówek i kolokwium znajdują się w - zamieszczonym dnia 23 grudnia 2014 r. oraz na bieżąco aktualizowanym - pliku z ocenami z kolokwium zaliczeniowego z dnia 17 grudnia 2014 r. Dnia 30 stycznia 2015 r. w godzinach 8:00-9:00 odbędą się konsultacje, na których mogą Państwo zgłaszać w formie pisemnej ad solemnitatem ewentualne uwagi i zastrzeżenia do wprowadzonych ocen do USOS. Przypominam, że niniejsze konsultacje są ostatecznym terminem zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wprowadzonych ocen do USOS.