Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OPBD - grupa nr 6 - propozycje ocen końcowych

mgr Wojciech Bijas - 15 Marzec, 2018 - 19:43

OPBD – Grupa nr 6 – propozycje ocen końcowych:
 
304868 – 5.0
300074 – 5.0
304521 – 5.0
302280 –5.0
302276 – 4.5
302594 –5.0
302253 – 4.5
253439 – 4.5
299320 – 5.0
301809 – 5.0
 
Zasady wystawiania ocen końcowych:
- ocena końcowa wynika ze średniej ocen cząstkowych uzyskanych z zadań 1-4 wykonywanych na zajęciach.
- w przypadku jednej nieobecności na zajęciach merytorycznych (i tym samym niewykonania jednego z zadań) średnia była wyciągana z trzech (zamiast czterech) ocen cząstkowych.
- druga i każda kolejna obecność na zajęciach merytorycznych (tj. na których wykonywano zadania) skutkowała wpisaniem oceny 2.0 za pominięte zadania.
- oceny końcowe wystawiano przy zastosowaniu następującej skali:
Ocena końcowa| średnia ocen
2.0                   0-2.59
3.0                   2.60-3.19
3.5                   3.20 – 3.59
4.0                   3.60-4.19
4.5                   4.20-4.59
5.0                   4.60-5.0
 
 
Możliwość podwyższenia oceny końcowej:
Wskazane wyżej oceny stanowią jedynie propozycję. Istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej poprzez wykonanie zadań na ostatnich zajęciach (w dn. 21.03.2018 r. i 22.03.2018 r.). Zadania będą obejmowały swym zakresem cały przerobiony materiał ćwiczeniowy, z zastrzeżeniem poniższego. Osoby, które otrzymały ocenę 2.0 z danego zestawu zadań / danych zestawów zadań (także ze względu na to, że były nieobecne po raz drugi / trzeci na zajęciach merytorycznych) mogą poprawić również ocenę tylko z danego zakresu materiału (zestawu zadań). Osoby, które otrzymały oceny z trzech (zamiast czterech) zestawów zadań, mogą również poprawić ocenę końcową poprzez wykonanie testu z ominiętego materiału.
Po dniu 22 marca 2018 r. oceny zostaną wpisane do USOS.
Uwagi:

  1. Jeżeli dana osoba zauważy, że proponowana ocena jest nieprawidłowa, tj. że uzyskane oceny cząstkowe składają się średnią, która uzasadnia uzyskanie innej oceny końcowej według podanej skali, uprzejmie proszę o zgłoszenie takiej sytuacji drogą e-mailową.  
  2. Osoby chętne do obejrzenia którejkolwiek z prac i/lub wskazania oraz omówienia błędów zapraszam na konsultacje.