Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WYNIKI KOLOKWIUM z dnia 31.01.2015 r. (grupa 1 II r. NSP [z])

mgr Daniel Karkut - 2 luty, 2015 - 03:55

Szanowni Państwo (studenci grupy nr 1 II r. NSP [z]),

Poniżej zamieszczam oceny z kolokwium przeprowadzonego dnia 31 stycznia 2015 r., z przedmiotu: "Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań":

269383 - 2,0

255192 - 2,0

267113 - 2,0

255225 - 2,0

269304 - 3,5

267046 - 3,0

255142 - 4,5

255014 - 3,0

267076 - 2,0

255052 - 2,0

254957 - 3,5

239125 - 4,0

246820 - 4,5

254953 - 3,0

254984 - 4,0

267101 - 3,5

267047 - 4,0

255197 - 3,0

255169 - 2,0

246814 - 4,0

268876 - 2,0

 

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z kolokwium, obowiązane są podejść do jego poprawy w ciągu 14 dni od przeprowadzenia kolokwium (bieg tego terminu rozpoczął się więc dnia 31 stycznia 2015 r.). Możliwość poprawienia kolokwium zachodzi na moich konsultacjach dla studentów, które odbywają się w każdą środę (10:30-12:30) w pokoju 108 w budynku A, jak również konsultacjach dnia 7 lutego 2015 r. (12:00-14:00) oraz 14 lutego 2015 r. (11:00-13:00) w tym samym pokoju. Poprawa wtedy przyjmie formę ustnej odpowiedzi na 3 zadane przeze mnie pytania oraz dyskusji wokół zagadnień poruszonych w pytaniach (z nich wynikających).

Prace przeze mnie sprawdzone i ocenione są do Państwa wglądu w trakcie moich konsultacji. Wyjaśnię wtedy wszelkie ewentualne wątpliwości zgłoszone w odniesieniu do otrzymanej oceny. Zachęcam każdego studenta do skorzystania z tej możliwości.

W razie pomylenia przeze mnie numeru indeksu serdecznie przepraszam i uprzejmie proszę o kontakt na wydziałowy adres e-mail celem wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy wpisanym przeze mnie numerem indeksu a rzeczywistym numerem.

 

Z poważaniem,

mgr Daniel Karkut