Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacje dla studentów gr. 1, 2 i 3 II r. NSP (z)

mgr Daniel Karkut - 2 luty, 2015 - 08:43

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dodatkowe konsultacje wyznaczone na dzień 14 lutego 2015 r. (11:00-13:00) są ostatnimi konsultacjami w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 i zarazem ostatnimi konsultacjami, na jakich mogą Państwo poprawić niezaliczone kolokwia, przystąpić do zaległych kolokwiów, zaliczyć nieuprawnione nieobecności na zajęciach oraz zgłosić wątpliwości w odniesieniu do propozycji oceny semestralnej (którą stanowi ocena z kolokwium, ewentualnie podwyższona o pół oceny za aktywność merytoryczną - osoby uważające, iż zachodzą w stosunku do nich podstawy do podwyższenia oceny o pół za aktywność uprzejmie proszę o kontakt osobisty, ale wyłącznie na konsultacjach).

Konsultacje dnia 14 lutego 2015 r. poprzedzają konsultacje w następujące dni: 4 lutego, 7 lutego, 11 lutego. Oznacza to, że mają Państwo 4 terminy, w ciągu których mogą załatwić sprawy związane z zaliczeniem semestralnym. Dnia 18 lutego (środa) konsultacji nie będzie.

 

Z poważaniem,

mgr Daniel Karkut