Jesteś tutaj

Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie z przedmiotu "Prawo i polityka penitencjarna"

dr Kamila Mrozek - 30 Listopad, 2018 - 18:21

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że podstawą zaliczenia przedmiotu "Prawo i polityka penitencjarna" będzie znajmość przepisów rozdziału VIIa (System dozoru elektronicznego) oraz rozdziału X (Kara pozbawienia wolności) kodeksu karnego wykonawczego.
dr Kamila Mrozek