Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z 25.11.2018 dla grup 3 i 4 NSP-Z

mgr Łukasz Kląskała - 1 Grudzień, 2018 - 14:05

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium z dn. 25.11.2018 r.  dla grup 3 i 4 NSP-Z. Wypadło ono bardzo słabo. Poprawa dla wszystkich grup, z którymi prowadzę zajęcia, odbędzie się w wyznaczonym terminie w formie pisemnej (3 pytania) na początku stycznia 2019 r. i nie będzie obejmować postępowania egzekucyjnego. O dokładnym terminie i sali poinformuję w stosownym ogłoszeniu, które zamieszczę na mojej stronie przed dniem 24.12.2018 r. po uzyskaniu wyników z kolokwium przez pozostałe grupy. Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych, że nieprzystąpienie do poprawy przedmiotowego kolokwium w wyznaczonym terminie, bądź nieuzyskanie oceny pozytywnej, wiązać się będzie z brakiem możliwości otrzymania zaliczenia ćwiczeń i wpisaniem oceny niedostatecznej do systemu usos. Tym z Państwa, którzy uzyskali oceny pozytywne (zostaną one wpisane do systemu usos, jeśli tylko pojawi się taka możliwość), życzę już teraz powodzenia na egzaminie.
 
295599 dst plus
 
Grupa 3:

263124 ndst
295998 ndst
293417 dst
280435 dst plus
292657 dst
292353 ndst
292575 ndst
278055 ndst
281531 db
293295 ndst
290715 ndst
295710 ndst
292184 dst
267008 ndst
199535 ndst
283042 dst
272364 ndst
293107 dst
283940 ndst
265885 ndst
 

Grupa 4:

284236 ndst
198232 ndst
296007 ndst
292950 ndst
288551 db plus
295677 ndst
278404 ndst
300924 dst plus
288204 dst
289598 ndst
292170 dst
290135 dst
296004 ndst
290521 ndst
293572 db plus
289121 ndst
291715 ndst
271371 ndst
285206 dst
280163 ndst
281323 ndst
284035 ndst
286759 ndst
286222 ndst
284095 ndst
252149 ndst
282401 db plus
 
Z poważaniem,
Łukasz Kląskała