Jesteś tutaj

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW - rekrutacja na kursy rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/19; PRACOWNIA NAUCZANIA PRAWA W JĘZYKACH OBCYCH

dr Agnieszka Malicka - 12 Grudzień, 2018 - 12:50

Jesteś studentem dziennych lub wieczorowych studiów prawa?

 

Chcesz wyjechać na studia lub praktyki za granicę?
Albo wziąć udział w międzynarodowej konferencji studenckiej?
Zastanawiasz się nad podjęciem pracy w międzynarodowej korporacji, banku, kancelarii obsługującej zagranicznych klientów lub w instytucjach UE?

 

Już dzisiaj pomyśl o swojej przyszłej karierze i przygotuj się do oczekiwań rynku pracy!

Zgłoś się na kurs specjalistycznego języka obcego dla prawników organizowany przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
 
DO WYBORU: PRAWNICZY  J Ę Z  Y K   A N G I E L S K i,   N I E M I E C K I,  F R A N C U S  K I   I   H I S Z P A Ń S K I
 
Kursy rozpoczynają się w semestrze letnim 2018/19 i trwają 3 semestry
Udział w kursach jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO

 

Test kwalifikacyjny (z ogólnej znajomości języka obcego) odbędzie się 14.01.2019 (poniedziałek) o godz. 18.00, amfiteatr BC

 

Zgłoszenie wyślij na adres: pnpjoatuwr [dot] edu [dot] pl  do 13.01.2019!
(podaj: imię i nazwisko, numer albumu, rok i tryb studiów oraz wybrany język)

Infomacje o kursach dostępne są na stronie:
www.prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/128