Jesteś tutaj

Zagadnienia do kolokwium

mgr Wioletta Rzepka-Wójcik - 10 Styczeń, 2019 - 11:22

Konsulting Prawny i Gospodarczy
Studia zaoczne II stopnia, Rok I
Przedmiot „Prawo działalności gospodarczej”

Zagadnienia do kolokwium – 27.01.2019 r.:

  1. Pojęcie i wyznaczniki działalności gospodarczej.
  2. Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia.
  3. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
  4. Podstawowe obowiązki przedsiębiorców, w tym rejestracja (CEIDG, KRS).
  5. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana.

Wiodący podręcznik to: A. Borkowski „Administracyjne prawo gospodarcze”, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2009 (jest to jednak pozycja mocno nieaktualna – nie obejmująca ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) i innych ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu”, które weszły w życie w 2018 r.).
Aktualna i godna polecenia pozycja to tom 8A serii „System Prawa Administracyjnego” (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018 r.) pod tytułem „Publiczne prawo gospodarcze”, (pozycja bardzo obszerna zawiera wiele informacji, których od Państwa nie ma potrzeby wymagać.)

Wersja elektroniczna: https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjzha2dema