Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekt naukowy INFORM

inż. Jarosław Krawczyszyn - 28 Marzec, 2019 - 15:16

Projekt INtroduction the data protection reFORM to judicial system (akronim: INFORM) jest realizowany w ramach Justice Programme (JUST-AG-2016) od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r. przez dziesięciu partnerów (w tym 7 uniwersytetów) reprezentujących dziesięć różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska jest reprezentowana przez Uniwersytet Wrocławski (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii). Koordynatorem projektu jest Law and Internet Foundation z Sofii w Bułgarii.

W ramach projektu badacze konsorcjum realizowali badania naukowe dotyczące wpływu europejskiej reformy ochrony danych osobowych, a następnie efektywnie przekazać wyniki tych badań osobom związanym z wymiarem sprawiedliwości, czyli sędziom, prawnikom praktykom oraz pracownikom sądów. Projekt INFORM stosuje zatem podejście "Trening Trenerów" (Train-the-Trainer, ToT), aby skutecznie dotrzeć do grup docelowych.

W ramach projektu stworzono program e-learningowy, który zapewnia szkolenie obejmujące studium przypadków. Program ten został oparty o analizę praw i obowiązków grup docelowych wynikających z RODO oraz Dyrektywy 2016/680. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji i korzystania z kursów e-learningowych (j. angielski) dla:

Obok materiałów szkoleniowych naukowymi wynikami projektu INFORM są również raporty i artykuły autorstwa wykonawców projektu. Z rezultatami projektu można zapoznać się na stronie http://informproject.eu/pl/

Zespół badawczy reprezentowany przez Uniwersytet Wrocławski jest odpowiedzialny za badania naukowe oraz wsparcie poszczególnych partnerów w zakresie badań nowych przepisów ochrony danych osobowych w kontekście grupy docelowej prawników praktyków. Grupa ta obejmuje prawników, radców prawnych, adwokatów, prawników europejskich, rzeczników patentowych, doradców podatkowych i innych prawników praktykujących swój zawód.

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej zorganizowało w ramach projektu INFORM Day tj. konferencję naukową zrzeszającą osoby zainteresowane ochroną danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości, w której wzięło udział ponad 200 osób. Ostatnim zadaniem była organizacja warsztatu dla osób szkolących prawników praktyków z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestniczyło w nim 30 osób z 13 państw członkowskich.

Niniejsza publikacja została stworzona w ramach projektu „Wprowadzenie reformy ochrony danych do systemu sądownictwa” (INFORM). Projekt ten jest finansowany z programu European Union’s Justice Programme (2014–2020) w ramach Umowy o udzielenie dotacji nr 763866. Treść niniejszej publikacji przedstawia jedynie poglądy autora i jest jego wyłączną odpowiedzialnością. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.