Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

RF OCENY

mgr Marzena Karpińska - 10 Czerwiec, 2019 - 02:04

Szanowni Państwo,
poniżej oceny końcowe, bez ostatniej grupy.

 

indeks ocena końcowa
301282 db
283012  
302532 db
301857 db+
301733 db+
299021 db
290149  
301972 db+
290620  
291261  
292515  
297363 db
299933 db
289919  
271312 dst+
299823  
297972 ndst
300967 ndst
291917  
301763 db
300993 bdb
299423 db+
301583 dst+
301498 dst
299777 db
297905 dst
301330 db+
300525 db+
289564  
299091 dst+
289541  
299825 db
291447  
300928 db+
300888 db
299539 db+
301759 db
300308 db
301438 dst
302174 db
288479  
300614 dst
298455 db+
298410 db
260474  
288525  
289226  
288573  
299039 dst+
300748 db
301217 db+
301813 bdb
301003 ndst
283895  
288703  
297791 db
299613 dst+
290626  
301747 db
288934  
301853 db+
298283 db
301901 ndst
301245 bdb
290535  
298928 db
301266 ndst
301216 db
301061 dst+
299225 bdb
291408  
298732 ndst
302020 db+
301144 db+
292174  
301054 db
301504 db+
300653 db
300087 db+
300351 dst
299166 bdb
302085 dst+
300277 db+
301053 db
299655 dst
299059 db
302058 dst
299503 db
288350  
301577 db
272616  
301887 db+
298143 ndst
300822 db
299589 db
299315 db+
300462 db
297436 dst+
301339 db+
288967  
301100 db
300731 db+
301411 dst+
301108 db+
298685 dst
301990 db
292267 db
298645 db+
299982 bdb
301121 db+
299476 db+
298937 db+