Jesteś tutaj

poprawa kolokwium

mgr Diana Szwejser - 12 Czerwiec, 2019 - 17:17

Szanowni Państwo,

przychylając się do Państwa prośby, przesyłam pytania. Należy odpowiedzieć poprawnie na obydwa pytania, pozostałe warunki formalne zostały przekazane e-mailowo. Zwracam Państwu szczególną uwagę na samodzielność pracy z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 

1) Gwarancja dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a wniosek z art. 127 par. 3 k.p.a.
2) Przykłady zastosowania zasady ogólnej czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym - wymień i wskaż na czym polega to zastosowanie.

Z poważaniem
Diana Szwejser