Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Polityka Kryminalna-SN- III rok, gr.5. Tematy referatów.

mgr Magdalena Włodarczyk - 22 Październik, 2019 - 22:53

Polityka Kryminalna , III rok SN, Gr.5.
 Proszę o zapoznanie się z ogłoszeniami na mojej stronie.
Wykaz  numerów indeksów z przyporządkowanymi tematami i terminami przedstawienia referatów na zajęciach:
 
 
 17.11.2019r.
Numery indeksów:
304391-Polityka stosowania tymczasowego aresztowania
301910-Dyrektywy sądowego wymiaru kary
302281-Zaniechanie ukarania sprawcy jako element kształtujący politykę karania
304053-Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej w kodeksie karnym
299393-Polityka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych
301151-Polityka stosowania środków zabezpieczających
303411-Polityka karania w przypadku powrotu do przestępstwa
300875-Środki związane z poddaniem sprawcy próbie jako element polityki karania
303645-Przepadek przedmiotów i korzyści majątkowej jako element polityki kryminalnej
294332-Polityka karania za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 
 11.01.2020 r.
Numery indeksów:
303652-Przepadek przedsiębiorstwa jako element polityki kryminalnej
302463-Polityka karania za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości młodocianego
 
302312-Naprawienie szkody i zadośćuczynienie jako element polityki kryminalnej
304792-Oddziały dla szczególnie niebezpiecznych więźniów -powody utworzenia, realizacja celów
304806-Wykorzystanie SDE jako element polityki wykonywania kar
290576-Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako element polityki resocjalizacyjnej Państwa

304533-Polityka karania nietrzeźwych kierowców w Polsce i wybranym kraju w Unii Europejskiej
302238-Instytucja ułaskawienia jako element polityki kryminalnej
299152-Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej
304883-Kara grzywny i ograniczenia wolności jako element polityki kryminalnej
 
19.01.2020 r.
Numery indeksów:
302569-Kara pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej
302225-Kara 25 lat pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej
297665-Kara dożywotniego pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej
301816-Stosowanie środków karnych wymienionych w art.39 pkt 1 i 2 k.k. jako element polityki kryminalnej
298611-Stosowanie środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 2a i 2b k.k.  jako element polityki kryminalnej
305165 -Stosowanie środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 2d i 2c  k.k. jako element polityki kryminalnej
298860-Stosowanie środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 2e i  3 k.k. jako element polityki kryminalnej
299545-Stosowanie środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 7 i 8 k.k. jako element polityki kryminalnej
304863-Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako element polityki  resocjalizacyjnej
302563-Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności jako element polityki kryminalnej