Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

V NSP (W) gr. 1 i 2 - zaliczenie ćwiczeń

mgr Konrad Wróblewski - 2 Grudzień, 2019 - 13:21

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odrobienie wszystkich - ponad jedną dopuszczalną - nieobecności na zajęciach.
Wedle moich notatek konieczność ta dotyczy osób o następujących nr indeksów:
270159
286004
285000
286088
283225
281471
217914
281607
280534
Jeżeli spośród wymienionych z Państwa znajdują się studenci zaliczający ćwiczenia eksternistycznie, uprzejmie proszę o potwierdzenie informacji w tym zakresie
za pośrednictwem maila. Pozostałych z Państwa uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy, celem zadania pracy zaliczeniowej.

Dodatkowo pragnę wskazać, że część z Państwa nie napisała kazusu, który mieliście Państwo zadany do samodzielnego rozwiązania na jednych z pierwszych zajęć.
Sytuacja ta dotyczy osób o następujących numerach indeksów:
283682
270159
288170
277891
279276
285000
286088
283225
281471
281607
279811
280534
Jeżeli spośród wymienionych z Państwa znajdują się studenci zaliczający ćwiczenia eksternistycznie, uprzejmie proszę o potwierdzenie informacji w tym zakresie
za pośrednictwem maila. Pozostałych z Państwa uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy, celem zadania pracy zaliczeniowej.

Niezależnie od powyższego uprzejmie proszę o kontakt wszystkich studentów z gr. 1 i 2, którzy studiują eksternistycznie, celem zadania pracy zaliczeniowej - stanowiącej substytut prezentacji przygotowywanej przez studentów uczestniczących w zajęciach.

We wszystkich ze wskazanych wyżej wypadków pracę zaliczeniową stanowić będzie napisana przez Państwa krótka (ok. 3-5 stron) glosa do jednego z podanych przeze mnie orzeczeń Sądu Najwyższego, zgodnie ze standardami jakie stawiane są przed Państwem w przygotowywaniu prac magisterskich (interlinia, marginesy, przypisy, bibliografia). Przykładowe glosy znajdą Państwo w zakładce materiały dydaktyczne. W związku z powyższym na Państwa wiadomości oczekuję do 6 grudnia 2019 r., tak aby do 8 grudnia 2019 r. przekazać wszystkim z Państwa odpowiedni materiał. Termin przesłania wszystkich prac w związku z zakończeniem semestru zimowego: 17 stycznia 2020 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że kolokwium zaliczeniowe dla wszystkich studentów gr. 1 i 2 (w tym studiujących eksternistycznie) odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 w sali 301 C.
Kolokwium zakresem obejmie wszystkie zagadnienia wskazane w punktach 1-7 programu Państwa ćwiczeń, dostępnego w zakładce materiały dydaktyczne.

Wreszcie pragnę wskazać, że dodatkowe zajęcia odbędą się w dniach 13 i 20 stycznia 2019 r., w godzinach Państwa dotychczasowych zajęć.
Pozytywny wynik kolokwium nie zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach, z konsekwencjami na które wskazałem na wstępie.

Z poważaniem,
Konrad Wróblewski