Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe - Studia Kryminologii I stopnia zaoczne, semestr zimowy 2019/2020

mgr Agata Pietrzak - 31 Grudzień, 2019 - 14:03

Dzień dobry,

poniżej zamieszczam listę zagadnień, z których wylosowane będą pytania na kolokwium zaliczeniowe w odpowiednim terminie dla każdej grupy. Przypominam: kolokwium ma formę czterech pytań otwartych. Z każdego z pytań otrzymuje się ocenę (od 2 do 5), a średnia tych ocen jest oceną końcową z kolokwium, i w wypadku braku aktywności na zajęciach, końcową na semestr dla danej osoby. W przypadku uzyskania dwóch dwójek z dwóch pytań, ocena z całego kolokwium jest oceną niedostateczną i wymaga poprawy. Mile widziane jest operowanie praktycznymy przykładami, wykazującym pozadefinicyjne rozumienie materii (np. podanie praktycznego przykładu zmiany wymiaru/zaistnienia odpowiedzialności karnej w wypadku zaistnienia pewnych czynników, faktyczne przykłady witkymizacji wtórnej i perwotnej.

1. Definicja kryminologii.
2. Definicja kryminalistyki.
3. Różnice i podobieństwa kryminologii i kryminalistyki.
4. Powiązania kryminologii z socjologią.
5. Powiązania krminologii z historią.
6. Powiązania kryminologii z psychologią.
7. Powiązania kryminologii z psychiatrią.
8. Powiązania kryminologii z pedagogiką.
9. Wiek jako czynność wpływająca na odpowiedzialność karną.
10. Definicja wiktymologii.
11. Różnica między wiktymizacją wtórną a pierwotną.
12. Wpływ Cesare Lombroso na powstanie nauki kryminologii.
13. Wpływ stanu psychicznego sprawcy na odpowiedzialność karną.
14. Opis eksperymentu stanfordzkiego.
15. Opis eksperymentu więziennego.
16. Rozmiar, nasilenie, dynamika i struktura przestępczości.
17. Pojęcie kary i rodzaje kar w polskim kodeksie karnym.
18. Kara w ujęciu sprawiedliwościowym.
19. Kara w ujęciu prewencyjnym.
20. Definicja przestępstwa w ujęciu prawniczym i nauk społecznych.

Z poważaniem,

Agata Pietrzak.