Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

EGZAMIN MAGISTERSKI DLA STUDENTÓW 2,5 LETNICH STUDIÓW PRAWA

mgr Beata Blicharz - 3 luty, 2020 - 12:07

W związku z interpretacją Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcina Czai z dnia 21.01.2020 r. uprzejmie informuję, że egzamin dyplomowy na studiach Prawo 2 stopnia, planowany wiosną 2020 roku, nie odbędzie się.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na stanowisku, że w związku z par. 22 Rozporządzenia o warunkach prowadzenia studiów z 26.09.2016 roku oraz wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie jest już prawnie możliwe wznawianie studentów przedmiotowego kierunku celem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego czy obrony pracy magisterskiej.
Jedynym rozwiązaniem, które jesteśmy obecnie w stanie zaproponować, to  udział w rekrutacji w 2020 r. i złożenie podania o uznaniem dotychczas zdobytych efektów kształcenia, co pozwoli na przeniesienie   Pana/Pani na IV rok Niestacjonarnych Studiów Prawa (tryb zaoczny) wraz z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr.