Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki egzaminu poprawkowego "Prawo finansów publicznych" SWP 25.02.

Szanowni Państwo,

wyniki Państwa egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Prawo finansów publicznych" na kierunku Prawo (wieczorowe) zostały zamieszczone w systemie USOSWeb.

Przypominam, że konsultacje w sprawie wyników egzaminu poprawkowego odbędą się jutro, tj. 26 lutego 2020 roku, w godzinach 18:00 - 19:00 w pokoju 313 w budynku "A" Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Z poważaniem
Katarzyna Kopyściańska