Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sposób prowadzenia zajęć z przedmiotu Postępowanie cywilne (SSP IV, grupy 4,5,7) w okresie zawieszenia

mgr Barbara Guzik - 11 Marzec, 2020 - 19:04

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. odwołano wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Prowadzący zajęcia nie mają obowiązku obecności na konsultacjach. Zajęcia są odwołane do 14 kwietnia 2020 r. włącznie. Z kolei Dziekan naszego wydziału zarządzeniem 4/2020 zobowiązał wszystkich prowadzących zajęcia na Wydziale do niezwłocznego skontaktowania się poprzez USOSweb z grupami zajęciowymi i poinformowania ich o sposobie prowadzenia procesu kształcenia. Wszyscy prowadzący zajęcia na Wydziale mają obowiązek prowadzenia procesu dydaktycznego w formie e-learningu przy wykorzystaniu uniwersyteckiej platformy e-learningowej, USOSweb lub powszechnie dostępnych narzędzi informatycznych. Szczegółowy sposób prowadzenia zajęć ustala prowadzący w zależności od specyfiki prowadzonego przezeń przedmiotu. 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że informacje co do sposobu prowadzenia przeze mnie zajęć z przedmiotu Postępowanie cywilne (SSP IV, grupy 4, 5 i 7) zostały Państwu wysłane mailem. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi. 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy. 

Pozdrawiam, 
Barbara Guzik