Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sposób prowadzenia procesu kształcenia w związku z zawieszeniem zajęć

mgr Karolina Radkowska - 13 Marzec, 2020 - 19:54

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję że w związku z z Zarządzeniem 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 i Zarządzeniem nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dalszych szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Sanacja i upadłość przedsiębiorców będą odbywały się do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie w formie e-learningu poprzez:

1) przesyłanie uczestnikom zajęć za pośrednictwem USOSweb prezentacji multimedialnych w dniu, w którym planowo miały odbywać się zajęcia ćwiczeniowe, obejmujących swym zakresem kolejne zagadnienia z podstawy programowej;

2) wraz z prezentacją, przesyłanie uczestnikom zajęć kazusów do rozwiązania - proszę o zgłaszanie problemów z rozwiązaniem, jeśli się pojawią.

Powyższe materiały będą nadto publikowane na mojej stronie internetowej, w zakładce "Materiały dla studentów". 

Życzę Państwu zdrowia i apeluję - zostańmy w domu.
 
Z poważaniem,
Karolina Radkowska