Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

"Probacja i system dozoru elektronicznego - warsztaty ze stosowania prawa" (gr. I, SSA, II stopnia) - zdalny tryb kształcenia w okresie zawieszenia zajęć

mgr Agata Hulak - 14 Marzec, 2020 - 14:02

Szanowni Państwo

w nawiązaniu do wiadomości z dnia 12 marca 2020 r., przesłanej Państwu za pośrednictwem systemu USOSweb (dot. sposobu organizacji zajęć) oraz treści poniższych Zarządzeń:

1)Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego
2) Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 oraz
3) Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dalszych szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z przekazanymi informacjami oraz treścią przedmiotowych aktów.

Częstotliwość przekazywania materiałów dydaktycznych będzie odpowiadała częstotliwości zajęć, wynikających z harmonogramu prowadzonego przeze mnie przedmiotu.

Ponadto informuję, iż zaplanowane przeze mnie konsultacje będą realizowane w formie zdalnej (do odwołania), tj. za pośrednictwem adresu e-mail: agata.hulakatuwr.edu.pl

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Agata Hulak