Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Organizacja zajęć w formie zdalnej

mgr Tomasz Okos - 18 Marzec, 2020 - 23:08

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. odwołano wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Prowadzący zajęcia nie mają obowiązku obecności na konsultacjach. Zajęcia są odwołane do 14 kwietnia 2020r. włącznie. Z kolei Dziekan naszego wydziału zarządzeniem 4/2020 zobowiązał wszystkich prowadzących zajęcia na Wydziale do niezwłocznego skontaktowania się poprzez USOSweb z grupami zajęciowymi i poinformowania ich o sposobie prowadzenia procesu kształcenia. Wszyscy prowadzący zajęcia na Wydziale mają obowiązek prowadzenia procesu dydaktycznego w formie e-learningu przy wykorzystaniu uniwersyteckiej platformy e-learningowej, USOSweb lub powszechnie dostępnych narzędzi informatycznych. Szczegółowy sposób prowadzenia zajęć ustala prowadzący w zależności od specyfiki prowadzonego przezeń przedmiotu. 

W korespondencji mailowej otrzymacie Państwo informacje o wdrożonej formie zdalnego prowadzenia zajęć z przedmiotu Prawo handlowe (ćwiczenia).

Z poważaniem,
Tomasz Okos