Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

E-zajęcia z Prawa Rzymskiego z grupą 3 I roku WSP

mgr Krzysztof Szczerba - 24 Marzec, 2020 - 00:37

Dobry wieczór,

Proszę o dołączenie wszystkich studentów z grupy 3 do grupy w Teams pod linkiem przesłanym do Państwa w mailu z systemu USOS.

W czwartek zgodnie z planem zajęć podanym w USOS zaczniemy e-zajęcia za pomocą aplikacji Teams.

Obecność będzie sprawdzana. Nieobecności będą wymagały poprawy w postaci napisania kartkówki z zajęć, które się opuściło lub odpowiedzi ustnej online lub offline, gdy będzie to mozliwe.

Nieusprawiedliwione nieobecności będą zgłaszane do dziekanatu.

Na najbliższych zajęciach odbędzie się kartkówka zapowiedziana na pierwszych zajęciach.

Na kolejnych zajęciach być może zamiast kartkówek zaczniemy odpowiedzi ustne, a ma to związek ze zmianą formy zajęć na formę on-line i utrudnienia weryfikacji samodzielności pracy w czasie kartkówki.

Na najbliższych zajęciach proszę o przedstawienie prezentacji zgodnie z harmonogramem uzgodnionym na pierwszych zajęciach.

Starostę grupy proszę e-mailowe potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomości i poinformowanie grupy o konieczności zapoznania się z aplikacją Teams.

Więcej informacji na stronach wydziału.

Z poważaniem

Krzysztof Szczerba