Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zmiana formy zajęć i zaliczenia prawa rzymskiego z gr. 3 I r. WSP po konsultacji ze starostą grupy

mgr Krzysztof Szczerba - 26 Marzec, 2020 - 00:59

Szanowni Państwo - studenci gr. 3 I roku WSP,

Po konsultacjach z 25 marca 2020 r. ze starostą grupy, który zapewnił mnie o przeprowadzeniu konsultacji online ze swoją grupą, postanowiłem zmienić formę zajęć i zaliczenia ćwiczeń z Prawa Rzymskiego.

W związku z powyższym, zaliczenie obejmie tylko prezentacje studentów i kolokwium końcowe, a w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji związanej z koronawirusem, zajęcia będą prowadzone poprzez zamieszczanie przeze mnie na niniejszej stronie materiałów do samodzielnego zapoznania się.

Nie będzie zatem kartkówek zapowiedzianych na pierwszych zajęciach.

Materiały będę zamieszczał stopniowo, po przekształceniu materiałów fizycznych w dostępne on-line.

Proszę o przesyłanie prezentacji i kontakt ze mną we wszelkich sprawach na adres: kp.szczerbaatgmail.com .

W razie potrzeby bardzo pilnego kontaktu starosta dysponuje moim numerem tel., lecz proszę o nieudostępnianie go poza sytuacjami naprawdę pilnymi.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeśli termin przedterminowego egzaminu zostanie ustalony, to będzie można wcześniej zaliczyć kolokwium końcowe. Forma takiego kolowkium będzie zależna od liczby chętnych. Listę podeśle mi starosta.

Z poważaniem
Krzysztof Szczerba