Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Materiały do przedmiotu polityka antymonopolowa(2)

dr Teresa Korbutowicz - 2 Kwiecień, 2020 - 13:54

Szanowni Państwo,

drugim zagadnieniem, które przedstawiam jest pomoc publiczna udzielana przez państwo w formie ulg podatkowych. Załączona do  zakładki
Materiały dla studentów prezentacja dotyczy specyficznej grupy beneficjentów, tj. przedsiębiorstw wielonarodowych, działających na obszarze jednolitego
rynku. Ulgi podatkowe przyznawane są na podstawie indywidualnych interpretacji podatkowych, które w różnych krajach członkowskich uzyskały korporacje
wielonarodowe. W efekcie podmioty te mogą uzyskać nieuzasadnioną korzyść. 
Zwracam uwagę na następujące kwestie:
- agresywnego planowania podatkowego spółek wielonarodowych,
- cen transferowych-jak mają być ustalane, żeby nie uznano tego za praktykę podatkową podlegającą zakazowi z art. 107 ust. 1 TFUE,
- wymienionych przypadki indywidualnych interpretacji podatkowych - jakie podmioty je uzyskały, na czym polegała praktyka podatkowa.

Szerzej omówiony został przykład spółek z grupy Apple, zarejestrowanych w Irlandii, ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i
stosowanych praktyk podatkowych (przypisania dochodu "siedzibie głównej"). Jakie było rozstrzygnięcie Komisji - nakazanie odzyskania niezapłaconej kwoty
należnego podatku. W przypadku spółek z grupy Apple spełniony został warunek selektywności, gdyż inne podmioty gospodarcze z takich "przywilejów"
podatkowych nie mogły skorzystać. Obowiązek odzyskania nielegalnej pomocy publicznej spoczywa na państwie członkowskim - Irlandii.

Teresa Korbutowicz