Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo egzekucyjne - SSA II stopnia gr I i gr II

mgr Katarzyna Talkowska-Szewczyk - 6 Kwiecień, 2020 - 22:43

Szanowni Państwo,

Na Państwa maile zostały przesłane kolejne dwie prezentacje dotyczące "Powództw przeciwegzekucyjnych" oraz "Przebiegu postępowania egzekucyjnego". Zostały one również umieszczone na stronie internetowej Wydziału w zakładce "Materiały dla studentów".

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii oraz zalecenia co do form prowadzenia zajęć w formie zdalnej zachodzi konieczność, abyście Państwo wykonali zadania związane z przedstawionym materiałem. Dlatego też do prezentacji przygotowałam test oraz pytania otwarte. Uprzejmie proszę o wykonanie testu oraz  udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania otwarte oraz odesłanie ich do mnie w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.  Odpowiedzi na przedstawione zagadnienia należy szukać w Prezentacjach oraz w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku, gdyby jakieś zagadnienie było dla Państwa niezrozumiałe, to bardzo proszę o zadawanie pytań mailowo wówczas udzielę dodatkowych wyjaśnień. 

Oprócz tych prezentacji otrzymacie Państwo materiały do następujących zagadnień:
1) Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego, ograniczenie egzekucji
2) Egzekucja z ruchomości
3) Egzekucja z nieruchomości

Do tych prezentacji również przygotuję dla Państwa zadania podobne jak te przesłane tj. albo test albo pytania otwarte z prośbą o ich wykonanie i odesłanie w terminie co najmniej dwutygodniowym od ich przesłania. Nadto tak jak zapowiadałam poprzednio będzie jeszcze jedna praca do wykonania - napisanie skargi na czynność komornika (wskazówki co do tego środka znajdują się w prezentacji pt. Środki zaskarżenia przesłanej Państwu w marcu). Skarga będzie dotyczyła zagadnienia ograniczenia postępowania egzekucyjnego. Kazus dotyczący tego materiału będzie Państwu przesłany wraz z kolejną partią Prezentacji w tym tygodniu.

Wykonane przez Państwa zadania łącznie z pisanym przez Państwa wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wykonane na pierwszych zajęciach) będą stanowiły podstawę do zaliczenia ćwiczeń z Prawa egzekucyjnego wraz z kolokwium, a kiedy przeprowadzenie kolokwium z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie niemożliwe, będą stanowiły wyłączną podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Każda praca będzie punktowana w następujący sposób:
poniżej 49 % -  2
od 50% - 70 % -  3
71 % - 85% - 4
86 % - 100% - 5

W razie pytań zachęcam do kontaktu mailowego.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia i siły w tym trudnym czasie

Katarzyna Talkowska - Szewczyk