Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Mikroekonomia - Przedsiębiorstwa, pytania i warunki zaliczenia.

mgr Ryszard Kubisz - 18 Kwiecień, 2020 - 15:29

Dzień dobry.

Oto warunki zaliczenia w szczególnych okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy. Podstawą zaliczenia jest ocena z kolokwium. Jeśli ktoś otrzymał ocenę 5.0 - taką otrzymuje na koniec. Jeśli niższą, może ją podnieść o 1 stopień poprzez opracowanie i przesłanie mi pracy na temat wybranej przez siebie książki lub (jeśli w zaistniałej sytuacji nie ma do niej dostępu) na wybrany temat związany z programem nauczania mikroekonomii. Praca na około 4 strony, czcionka times new roman , rozmiar 14. Jeśli ktoś zdążył zaprezentować referat, zostanie mu to zaliczone. W razie wątpliwości - proszę pisać. 

Załączam poniżej pytania do przećwiczenia wiedzy. 
Z życzeniami zdrowia.