Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Termin i zasady kolokwium on-line z Prawa Rzymskiego dla WSP w r.a. 2019/20

mgr Krzysztof Szczerba - 19 Maj, 2020 - 00:16

Szanowni Państwo - studenci grup 2. i 3. I roku WSP w r.a. 2019/20,

1.Zgodnie z ustaleniami ze starostami Państwa grup, podjętymi kilka tygodni temu, kolokwium w formie on-line dla obu grup odbędzie się w środę, 20 maja 2020 r. w godz. 19.00-20.30.

2. Kolokwium będzie trójwariantowym testem jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań to max. 45, a na ich rozwiązanie będzie 90 minut.
Lista pytań na kolokwium zostanie opublikowana w dniu kolokwium ok. godz.19.00 na mojej stronie wydziałowej w zakładce Materiały dla studentów.

3. Proszę zaznaczyć poprawne odpowiedzi poprzez pogrubienie (zboldowanie) całej poprawnej odpowiedzi (NIE tylko literki).
Przed załączeniem i wysłaniem pliku zalecam przekształcenie pliku do pdf w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności w formatowaniu. Proszę załączyć do maila TYLKO jeden dokument z rozwiązaniami.

4. Wszyscy Państwo muszą odesłać plik z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami na mój adres e-mail: kp.szczerbaatgmail.com najpóźniej do godz. 20:30 w dniu kolokwium.

5. Niezwłocznie po wysłaniu kolokwium proszę wykonać zrzut ekranu ze skrzynki e-mail pokazujący dokładną datę, godzinę i minutę nadania. Ten zrzut ekranu będzie ważny w przypadku opóźnienia w dotarciu e-maila do mojej skrzynki odbiorczej. W takiej sytuacji poproszę osoby, których taka sytuacja będzie dotyczyła, o przesłanie zrzutu ekranu.

6. E-maile nadane po 20:30 nie będą akceptowane, a niewysłanie rozwiązań w terminie będzie równoznaczne z oblaniem kolokwium. 90 minut na 45 pytań to i tak trochę za dużo, aby wykluczyć ze 100 % pewnością możliwość korzystania z materiałów zewnętrznych, wobec czego liczę na Państwa uczciwość. Wszelkie próby zbiorowego rozwiązywania zadań w trakcie trwania kolokwium są zabronione i w razie ich ujawnienia będą traktowane jak ściąganie.

7. Jeśli student nie może uczestniczyć w kolokwium ze względu na pobyt w szpitalu, zdarzenia związane z aktami stanu cywilnego lub inne naprawdę poważne sytuacje życiowe, to w razie możliwości proszę o przesłanie mi takiej informacji przed kolokwium na adres e-mail: kp.szczerbaatgmail.com

8. Zakres kolokwium to prawo rzeczowe i prawo zobowiązań.

9. Zgodnie z informacją przedstawioną starostom grup, więkość pytań będzie dotyczyła zagadnień zamieszczonych przeze mnie w Materiałach dla studentów.

Z poważaniem
Krzysztof Szczerba