Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

mgr Marzena Karpińska - 30 Maj, 2020 - 09:45

ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI
 
Zaliczenie odbywa się w formie zdalnej.
Ustalona i przyjęta forma zaliczenia to test – 35 pytań – jednokrotnego wyboru.
Każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt – brak punktów ujemnych.
Test należy rozwiązywać na bieżąco, nie cofając się do wcześniejszych pytań.
Test trwa 45 minut.
Test rozpocznie się w wyznaczonym  czasie – dopuszcza się maksymalnie 120  sekund opóźnienia w rozpoczęciu testu. Przekroczenie 120 sekund będzie oznaczać, że praca nie będzie podlegać sprawdzeniu.
Po upływie 45 minut test przestanie być aktywny, a prace przesłane po czasie nie będą sprawdzane.
Próg zaliczenia 70% - ocena dostateczna.
Wyniki będą dostępne w USOS w niedzielę 31/05/2020.
NIE MA MOŻLIWOŚCI POPRAWIANIA ĆWICZEŃ.