Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ekonomia międzynarodowa - plan wykładu

dr Teresa Korbutowicz - 21 Listopad, 2020 - 19:52

Teresa Korbutowicz
 
Ekonomia międzynarodowa
plan wykładu NSE
 
I. Przedmiot ekonomii międzynarodowej.
II. Powiązania między gospodarkami narodowymi – handlowe, kapitałowe, technologiczne, migracje.
III. Teorie handlu międzynarodowego.
1. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego – teoria kosztów absolutnych i teoria kosztów komparatywnych.
2. Teoria obfitości zasobów - model Heckschera - Ohlina.
3. Zmiana relacji cen i prawo Stolpera - Samuelsona.
4. Współczesne zastosowanie teorii obfitości zasobów.
5. Paradoks Leontiefa.
6. Teorie neotechnologiczne:
- teoria luki technologicznej,
- teoria cyklu życia produktu,
- przedsiębiorstwa międzynarodowe w handlu neotechnologicznym
7. Korzyści z wymiany typu neotechnologicznego.
8. Teoria handlu wewnątrzgałęziowego – zróżnicowanie produktu, korzyści skali, konkurencja niedoskonała.
9. Zróżnicowanie produktu model neo – Chamberlina i neo – Hotellinga.
IV. Konkurencyjność międzynarodowa.
1.Pojęcie i czynniki wpływające na konkurencyjność.
2. Przewaga konkurencyjna M. Portera.
 
Literatura podstawowa:
 
P. R. Krugman, M. Obsfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, tom I Warszawa 2007.
T. Rynarzewski, A. Zielińska - Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006.
A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017.