Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kursy językowe w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych 2020/21

mgr Beata Blicharz - 18 Grudzień, 2020 - 08:59

Szanowni Państwo, 

Podobnie jak w ubiegłych latach także w tym roku akademickim Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych (na WPAE UWr.) zorganizuje dla studentów prawa (studia stacjonarne i wieczorowe) z lat I -IV  intensywne kursy języka obcego dla prawników. 

Kursy rozpoczynają się w semestrze letnim 2020/21 i trwają 3 semestry (łącznie 180 godz. zajęć) 

DO WYBORU: PRAWNICZY  JĘZYK  ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI i HISZPAŃSKI 

Udział w kursach jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO 

Kursy prowadzone w PNPJO stanową dla Państwa doskonałe przygotowanie językowe do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego) oraz do podjęcia studiów na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, a także praktyk krajowych. Są także bardzo dobrym przygotowaniem do podjęcia pracy w kancelariach prawnych obsługujących podmioty zagraniczne.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, dodatkowo informacja o ukończeniu kursu wpisywana jest do suplementu dyplomu ukończenia studiów.

Rekrutacja na kursy odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych z ogólnej znajomości wybranego języka obcego. 

Test kwalifikacyjny odbędzie się 20.01.2021 (środa) o godz. 17.30 z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams.  

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych zostaną przesłane studentom, którzy zgłosili udział 19.01.2021 

Zgłoszenie na test kwalifikacyjny proszę przesłać za pomocą formularza do 18.01.2021 

Link do formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieN... 

Informacje o kursach znajdują się na stronie PNPJO : Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (uni.wroc.pl)  

Dodatkowych informacji o kursach i testach udziela dr Agnieszka Malicka (informacja o konsultacjach znajduje się na stronie pracownika) 

Zapraszam serdecznie do udziału w kursach!

dr Agnieszka Malicka

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 3752272

Załączniki: 
PDF icon kursy 20_21 plakat.pdf