Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia na kolokwium w formie testu lub ustnej Prawo zamówień publicznych, Semestr zimowy 2020/2021. Niestacjonarne studia Administracja, SNA3 studia I stopnia rok 3 gr nr 2

mgr inż. Grzegorz Stankiewicz - 11 Styczeń, 2021 - 11:59

Zagadnienia na kolokwium w formie testu lub ustnej - Prawo zamówień publicznych, Semestr zimowy 2020/2021. Niestacjonarne studia Administracja, SNA3 studia I stopnia rok 3 gr nr 2

1. Terminy kolokwium :
Termin podstawowy 24.01.2021 r. (ostatnie zajęcia)
Termin poprawkowy do indywidualnego ustalenia 

2. Zagadnienia na kolokwium:
Pojęcie prawne zamówienia publicznego.
Pojęcie przedmiotu zamówienia.
Pojęcie usługi.
Pojęcie dostawy.
Pojęcie roboty budowlanej.
Zakres stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (podmiotowy, przedmiotowy).
Pojęcie Zamawiającego.
Pojęcie Wykonawcy.
Przedmiotowe oraz podmiotowe wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP.
Zamówienie publiczne a koncesja na roboty budowlane lub usługi.
Pojęcie zamówienia i zamawiającego sektorowego.
Tryby udzielania zamówień publicznych.
Zasady PZP - równego traktowania, ochrony konkurencji i jawności przy udzielaniu zamówień publicznych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Kierownik zamawiającego.
Komisja przetargowa.
Pojęcie najkorzystniejszej oferty.