Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze3

dr Teresa Korbutowicz - 19 Styczeń, 2021 - 13:07

Szanowni Państwo,
podaję Zakres materiału obowiązujący na egzaminie z przedmiotu międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 
I. Przedmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych.
II. Gospodarka światowa i podmioty gospodarki światowej
1. Przedsiębiorstwa krajowe (internalizacja przedsiębiorstwa krajowego).
2. Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje transnarodowe, korporacje wielonarodowe).
3. Gospodarki narodowe
4. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne.
5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze (GATT/WTO i zasady handlu, MFW i Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
III. Międzynarodowa polityka handlowa.
1. Instrumenty  międzynarodowej polityki handlowej:
- taryfowe - cło importowe – koszt netto cła, funkcje cła, miara stopnia protekcji cła, efektywna stopa protekcji;
- parataryfowe – opłaty fiskalne i specjalne, podatki wewnętrzne, opłaty wyrównawcze, depozyty importowe, kontyngenty celne;
- pozataryfowe – kwoty importowe, dobrowolne ograniczenia eksportu, wymóg udziału lokalnej produkcji w produkcie finalnym, subsydia eksportowe.
2. Legalne środki protekcji w handlu międzynarodowym.
IV.  Wolny handel a protekcjonizm
1. Argumenty za wolnym handlem
2. Argumenty za protekcją w handlu międzynarodowym.
V. Bilans płatniczy.
1. Elementy składowe bilansu płatniczego.
2. Równowaga bilansu płatniczego, operacje autonomiczne i operacje wyrównawcze.
 
Literatura:
P. R. Krugman, M. Obsfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, tom I, Warszawa 2000
T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006.
A. B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 2000.
A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2000.
A. Zielińska-Głębocka, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Gdańsk 1997
J. Rymarczyk (red. nauk.) Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006