Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

finanse samorządowe (ćw.) - SSA, I st., 3 rok, gr. 3 - wyniki kartkówki nr 2, wyniki zadania zaliczeniowego nr 2, rozliczenie obecności

mgr Rafał Kowalski - 23 Styczeń, 2021 - 16:14

Informuję, że w algorytmie zasad rozliczenia przedmiotu "finanse samorządowe" (dla gr. 3) w USOS (zakładka sprawdziany studenta):

1. wprowadzono wyniki zadania zaliczeniowego nr 2 - projekt umowy dotacyjnej (komentarze z uwagami do nadesłanych prac zamieszczono na platformie E-EDU UWr),

2. wprowadzono wyniki kartkówki nr 2,

3. rozliczono obecność na zajęciach w trakcie semestru.

Rafał Kowalski