Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekty unijne (2)

dr Teresa Korbutowicz - 28 Styczeń, 2021 - 18:14

Projekty unijne – plan wykładu dla studiów stacjonarnych ekonomii
 
 
1.Cele polityki regionalnej i spójności na lata 2014-2020 i po roku 2020.
2. Fundusze strukturalne UE i Fundusz Spójności.
3. Zasady wdrażania funduszy UE w latach 2014-2020.
4. Projekt – pojęcie, cechy projektu unijnego, metodyka cyklu projektu.
5. Finansowanie projektu – budżet projektu, wniosek o dofinansowanie projektu.
6. Kwalifikowanie projektu – pojęcie, warunki, typy wydatków i ich kwalifikowanie.
7. Przygotowanie projektu współfinansowanego z funduszy UE – formalne wymagania dla projektu unijnego.
8. Partnerstwo w projektach Unii Europejskiej.
9. Ocena projektu, promocja projektu.
 
 
Literatura
1. M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, Sz. Żółciński, Fundusze UE 2014-2020, Warszawa 2014
2. J. W. Tkaczyński, M. Świstak, E. Sztorc, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Warszawa 2011
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW, EFMiR (http://ec.europa.eu/regionalpolicy/pl/information/legislation
4. Strona: www.funduszeeuropejskie.gov.pl