Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przestępczość skazanych - Kryminologia - sylabus

mgr Agata Hulak - 19 Marzec, 2021 - 10:29

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z zamieszczonymi wytycznymi dotyczącymi organizacji zajęć oraz treści, które zostaną omówione w ramach przedmiotu "Przestępczość skazanych".
Zamieszczone materiały zawierają także sylabus, w treści którego wskazana została literatura podstawowa i uzupełniająca, zalecana przy nauce zagadnień związanych z przestępczością skazanych.

Z wyrazami szacunku, 
Agata Hulak