Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Termin kolokwium i zakres materiału na kolokwium - ćwiczenia, grupa 2 NSP(W)

mgr Kamil Kowalczyk - 2 Kwiecień, 2021 - 11:53

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że planowany termin kolokwium z przedmiotu postępowanie cywilne (nasze przedostatnie zajęcia) - przypada na dzień 7 maja 2021 r. Kolokwium będzie miało formę testu z wykorzystaniem narzędzia MS Forms.

Zakres materiału obejmuje następującą tematykę:

1) Obrona pozwanego
2) Zawieszenie postępowania cywilnego. Postępowanie w sprawie zaginięcia lub zniszczenia akt
3) Koszty postępowania cywilnego. Pojęcie kosztów postępowania cywilnego. Zasady orzekania o kosztach procesu. Pomoc prawna z urzędu i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zwolnienie od kosztów sądowych
4) Postępowania odrębne. Struktura postępowań odrębnych. Postępowanie nakazowe. Postępowanie upominawcze. Postępowanie uproszczone. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
5) Postępowanie w sprawach małżeńskich. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 
6) Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
7) Skarga na przewlekłość postępowania. Protokół elektroniczny i transkrypcja
8) Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w poszczególnych rodzajach spraw. Ubezwłasnowolnienie. Sprawy małżeńskie. Inne sprawy rodzinne oraz opiekuńcze. Postępowanie wieczystoksięgowe
9) Postępowanie klauzulowe. Postępowanie egzekucyjne. Podmioty postępowania egzekucyjnego. Warunki dopuszczalności postępowania egzekucyjnego. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Powództwa przeciwegzekucyjne. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

Obowiązuje materiał zawarty w prezentacjach z zajęć i literatura podstawowa E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013 oraz I. Gil (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2017 oraz KPC.

z wyrazami szacunku,
Kamil Kowalczyk