Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy dla studentów trzeciego roku studiów niestacjonarnych administracji, którzy dotychczas nie uzyskali pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotu „Postępowanie administracyjne”

dr Piotr Janiak - 28 Kwiecień, 2021 - 10:38

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że 15 maja 2021 r. o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin przedterminowy (na warunkach pierwszego terminu) z przedmiotu „Postępowanie administracyjne”. Osobami uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu, o którym mowa są studenci niestacjonarnych studiów na kierunku administracja, którzy w roku akademickim 2020/2021 powtarzają przedmiot.  
Egzamin w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) odbędzie się poprzez platformę Microsoft Teams na warunkach pierwszego terminu. Osoby, które wyrażają wolę przystąpienia do egzaminu we wskazanym terminie zobligowane są przesłać stosowną informację na adres: piotr.janiakatuwr.edu.pl najpóźniej do 13 maja 2021 r.  
Z wyrazami szacunku
Piotr Janiak