Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo cywilne I, NSP(W) I, gr. 3 - wyniki prac pisanych w dniu 29 kwietnia 2021 r.

mgr Amadeusz Obłąk - 1 Maj, 2021 - 21:46

Szanowni Państwo,

przyjęta punktacja wygląda następująco:

0-3,5 – ndst
3,75 – 4,25 - dst
4,5 – 5 – dst+
5,25 – 5,75 – db
6 – 6,5 - db+
6,75-7 - bdb

Państwa oceny z kolokwium poprawkowego są następujące (w nawiasie ocena końcowa):

325269 - 3,5/7 - dst== (dst)
317569 - 3,5/7 - dst== (dst)

Osoby zainteresowane zapoznaniem się ze swoimi pracami, jak i osoby, które nie mają jeszcze wpisanej oceny z przedmiotu w systemie USOS, proszę o kontakt mailowy.

Z wyrazami szacunku,
Amadeusz Obłąk