Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karta zobowiązań-studenci kończący studia

mgr Wioletta Zięba - 21 Maj, 2021 - 07:13

Studenci kończący studia i nie posiadający wypożyczonych książek w Bibliotece Wydziałowej mogą przesłać skan karty zobowiązań w celu rozliczenia na adres: biblioteka.wpaeatuwr.edu.pl
Po sprawdzeniu konta ,skan tejże karty ze stosowną pieczątką zostanie odesłany studentowi.
Osoby, które nie posiadają karty zobowiązań, a chcą się rozliczyć, mogą pobrać jej duplikat ze strony Biblioteki: 
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/images/KARTA_BIBLIOTECZNA_DUPLIKAT.pdf
wpisać swoje dane  i przesłać na wyżej wymieniony adres mail.