Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SNP(W)IV Seminarium - zapisy

dr Rafał Mikowski - 4 Październik, 2021 - 13:20

Szanowni Państwo,
zapraszam Wszystkich zainteresowanych zgłębianiem prawa administracyjnego i pogranicza prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, w tym także okolic poniżej wskazanych obszarów w różnych płaszczyznach, a w szczególności osoby z ciekawymi pomysłami lub/i zainteresowaniami.
Zapraszając na seminarium magisterskie podaję wybiórczo przykładowe tematy zrealizowane w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów.

BEZGOTÓWKOWE FORMY PŁATNOŚCI JAKO PRZEDMIOT REGULACJI PRAWNYCH
BEZPIECZEŃSTWO E-ADMINISTRACJI W ŚWIETLE NOWYCH TECHNOLOGII
Problem stosowania suplementów diety w sporcie amatorskim
Ochrona danych osobowych na przykładzie wybranych usług hotelarskich
Międzynarodowa współpraca Policji w ramach działalności polsko-niemieckiej grupy operacyjno-śledczej "Nysa"
KONTROLA DROGOWA PRZEPROWADZANA PRZEZ INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
Samorząd zawodowy na przykładzie samorządu adwokackiego
SYSTEM WIĘZIENNICTWA W POLSCE
Pozycja ustrojowa służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
POLITYKA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DZIEDZINIE ROZBROJENIA I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE OGRANICZANIA SMOGU W MIASTACH
KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO JAKO PRZESŁANKA PRZYWRÓCENIA KONTROLI GRANICZNEJ W STREFIE SCHENGEN
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CMENTARZY W POLSCE
PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN W POLSCE
DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ
PRAWNE FORMY OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA W POLSCE
ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA MARIHUANY DO CELÓW LECZNICZYCH
PRAWNA OCHRONA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH
RATOWNICTWO GÓRSKIE
WŁADZTWO ADMINISTRACYJNE W PROCESIE BUDOWLANYM
ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA OSÓB DUCHOWNYCH W WOJSKU POLSKIM
KARTA POBYTU DLA CUDZOZIEMCÓW
PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH
ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W POLICJI
FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
ZMIANA IMIENIA NA GRUNCIE POLSKIEGO PRAWODAWSTWA
Administracyjnoprawne regulacje dotyczące papierosów elektronicznych
Regulacje prawne dotyczące zakładów bukmacherskich w Polsce
Procedury antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie Juwenaliów Uniwersytetu Wrocławskiego
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZASAD UMIESZCZANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
SYTUACJA PRAWNA KOBIET W ZAKŁADACH KARNYCH W POLSCE
PRAWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
ADMINISTRACYJNOPRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE UBOJU RYTUALNEGO W POLSCE
STATUS PRAWNY POJAZDU ZABYTKOWEGO
POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO                                                                                                                                                                                                                                     ... i wiele innych,,,