Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

podatki pośrednie w interpretacjach i orzecznictwie (war.) - SSA, II st., II rok, gr. 1 - wyniki kartkówki z dnia 3.11.2021 r.

mgr Rafał Kowalski - 8 Listopad, 2021 - 01:12

Informuję, że wyniki kartkówki z dnia 3 listopada 2021 r. są następujące:

test:
300086 - 7 pkt
301917 - 5 pkt
304002 - 4 pkt
299539 - 5 pkt
301240 - 4 pkt
298870 - 7 pkt
300087 - 2 pkt
326651 - 2 pkt
289467 - 5 pkt
290031 - 3 pkt
299978 - 2 pkt
326741 - 7 pkt
303924 - 6 pkt
294406 - 1 pkt
299770 - 5 pkt
301015 - 8 pkt
293007 - 5 pkt
298339 - 6 pkt
301065 - 4 pkt
299552 - 9 pkt
298652 - 3 pkt
299282 - 6 pkt
301864 - 7 pkt
301828 - 8 pkt
301316 - 8 pkt
291743 - 6 pkt
298084 - 4 pkt
292728 - 6 pkt
326945 - 9 pkt
300454 - 5 pkt

+
282032 - 10 pkt

pytanie opisowe zaliczyły osoby o numerach indeksu:

299552
301065
292728
301015
299539
300087
291743

300454 + 5 pkt za aktyw.

Pozostałe osoby nie zaliczyły pytania opisowego. Zadanie to nie podlega poprawie. Jego wyniki pozostają do wiadomości prowadzącego.

Z poważaniem

Rafał Kowalski