Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA(3)II egzamin z PA termin I

dr Rafał Mikowski - 4 luty, 2023 - 22:06

Szanowni Państwo,
przekazuję informacje dotyczące I-ego terminu egzaminu z Prawa administracyjnego.

Egzamin w I-szym terminie odbędzie się wg poniższych zasad:

1. W dniu 16 lutego 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00 osoby od nazwiska na literę A do litery L włącznie – egzaminuje dr hab. P. Lisowski prof. UWr (pok. 420A),
2. W dniu 17 lutego 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00 osoby od nazwiska na literę M do litery Ż włącznie – egzaminuje dr R. Mikowski (pok. 521A),

dr Rafał Mikowski