Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ćwiczenia 11.03.2023: Wiadomości ogólne o postępowaniu administracyjnym. Organ prowadzący postępowanie administracyjne, strona postępowania administracyjnego, podmioty na prawach strony, uczestnicy postępowania administracyjnego - prezentacja

mgr Adam Domański - 5 Marzec, 2023 - 12:23