Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA - ROK AKADEMICKI 2023/2024

mgr Agnieszka Jezierna - 1 Wrzesień, 2023 - 10:22

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem na danym wydziale (właściwy pracownik  dziekanatu będący „redaktorem wniosków”) w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” (dla zainteresowanego studenta).

                Wnioski należy złożyć wyłącznie  w systemie ZSUN/OSF w terminie do 16 października 2023 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny  w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2023 r.

Koordynator na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii - Agnieszka Jezierna
kontakt : agnieszka.jeziernaatuwr.edu.pl

https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/wsparcie-dla-studentow-2/

Szczegółowe informacje znajdują się na poniższej stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow...