Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szkolenie biblioteczne 2023/2024

mgr Wioletta Zięba - 26 Wrzesień, 2023 - 09:29

Zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie szkolenia bibliotecznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
od roku akademickiego 2022/23 wprowadza się fakultatywne szkolenie biblioteczne dla studentów wszystkich kierunków i trybów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dla chętnych  szkolenie biblioteczne  w roku akademickim 2023/2024
będzie dostępne od 2.10.2023.r.:

kurs do przeprowadzenia szkolenia bibliotecznego :
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
Użyj loginu i hasła do poczty studenckiej (Office365-numer_albumuatuwr.edu.pl, aby zalogować się.
Kurs: Szkolenie biblioteczne WPAiE 2023/24 (uni.wroc.pl)
klucz: SzkolBib23/24

Zapraszamy