Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 / Office hours

mgr Dominika Kiełbas - 16 Październik, 2023 - 17:47

English below

Konsultacje będą odbywały się:
- w każdy poniedziałek od 14:50 do 15:50 w sali 508A,
- w każdą środę od 17:00 do 18:00 na platformie Microsoft Teams
(jeżeli ktoś będzie zainteresowany udziałem w konsultacjach, proszę o informację mailową dzień wcześniej), 

a ponadto w weekendy w dniach:
- 18 listopada 2023 roku od 12:00 do 13:00 na platformie Microsoft Teams,
- 9 grudnia 2023 roku od 12:00 do 13:00 na platformie Microsoft Teams,
- 14 stycznia 2024 roku od 12:00 do 13:00 na platformie Microsoft Teams,
- 20 stycznia 2024 roku od 12:00 do 13:00 na platformie Microsoft Teams,
- 21 stycznia 2024 roku od 12:00 do 13:00 na platformie Microsoft Teams.

Office hours will be held: 
- every Monday from 2:50 p.m. to 3:50 p.m. in room 508A,
- every Wednesday from 5 p.m. to 6 p.m. on the Microsoft Teams platform
(if anyone is interested in attending office hours, please let me know by email the day before), 

and in addition, on weekends on:
- November 18, 2023 from 12:00 to 1:00 p.m. on the Microsoft Teams platform,
- December 9, 2023 from 12:00 to 1:00 p.m. on the Microsoft Teams platform,
- January 14, 2024 from 12:00 pm to 1:00 pm on the Microsoft Teams platform,
- January 20, 2024 from 12:00 p.m. to 1:00 p.m. on the Microsoft Teams platform,
- January 21, 2024 from 12:00 to 1:00 p.m. on the Microsoft Teams platform.