Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ćwiczenia 27.04.2024: Wadliwość decyzji administracyjnej. Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych. Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej - prezentacja

mgr Adam Domański - 28 luty, 2024 - 18:12