Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

lista rankingowa osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej UWr na rok akademicki 2024/25

Łukasz Kacprzyński - 4 Lipiec, 2024 - 13:18

Szanowni Państwo,

Komisja Rekrutacyjna do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza w dniu 3 lipca 2024 r. listę rankingową na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauki prawne
https://doktoranckie.prawo.uni.wroc.pl/?q=content/rekrutacja